Macao blev ett viktigt handelscentrum när det grundades 1557. Den forna portugisiska kolonin förlorade sin viktiga status på 1800 talet sedan Engelsmännen hade anlagt Hongkong som tog över som handelscentrum i regionen. 1999 återförenades Macao med Kina och i dag är turismen och kasinoverksamheten den viktigaste näringen på Macao. Spelverksamheten på Macao omsätter sju gånger mer än Las Vegas, speciellt Baccarat-spelen med höga insatser är populära bland de mängder av fastlandskineser och övriga turister som besöker ön. även privatpersoner kan investera i fastigheter och det kan vara ett lönsamt och säkert alternativ om du vill placera dina sparpengar i ett fastighetsprojekt som du gillar och tror på.

Spel och städer lockar

Till skillnad från Macao så är utländska investerare är förbjudna i spelsektorn i Sverige, som har ett spelmonopol. Det betyder att inga aktörer inom spelbranschen som inte har tillstånd från den Svenska regeringen tillåts arrangera spel om pengar. Spelbolagen kan ansöka om en koncession och därmed få tillstånd att bedriva spel om pengar, I dagsläget är det Svenska spel och AB Trav och Galopp (ATG) som innehar tillstånd. Anledningen till det Svenska spelmonopolet är att begränsa eventuella skadeverkningar i form av ökat spelberoende om marknaden skulle släppas fri. Macao har valt en annan väg och spelmonopolet avskaffades 2001 då utländska aktörer tilläts etablera sig på den forna kolonin. Anledningen för Macaos myndigheter att avskaffa monopolet var att minska den utbredda brottsligheten och pengatvätt som förekom under monopolet. Dessutom såg man möjligheter att de utländska spelbolagen, främst Amerikanska skulle bidra med utvecklingen av Macao som en populär turistort för bredare grupper. Satsningen på avreglering av spelmarknaden har varit lyckad och turismen till ön har ökat kraftigt och 17 miljoner besökare per år visar att satsningen lyckats.

Fyrtal en bra giv

Divi