Lotteriinspektionen är den myndighet i Sverige som har ansvar för alla frågor som rör spel och lotterier. Det betyder bland annat att Lotteriinspektionen är tillsynsmyndighet för kasinon, lotterier och automatspel i Sverige, liksom att myndigheten ska ha överblick över spelmarknaden i landet och regelbundet rapportera dess läge och utveckling till regeringen, för att de ska ha det underlag de behöver för att stifta lagar i området. Det är självklart även Lotteriinspektionen som ger tillstånd till lotterier och godkänner nya former av spel. Dessutom ska myndigheten arbeta för en ”sund utveckling” inom spelmarknaden, vilket bland annat innebär att man försöker motarbeta spelberoende.Lotteriinspektionen_i_Strängnäs

Självklart har Lotteriinspektionen även ansvar för att överse det spel som sker via nätet, vilket idag omfattar alla sorters spel, från skraplotter till travspel. Om du föredrar det senare, och skulle vilja ha V75-tips inför din nästa spelomgång, ska du gå in på Gratistravtips.se. Det är nämligen inte bara själva spelandet som har flyttat ut på nätet, utan också alla diskussioner kring spel.

För att utföra sitt uppdrag har Lotteriinspektionen ungefär 40 anställda och ytterligare ungefär 80 kontrollanter till sin hjälp. De anställda är fördelade på tre olika avdelningar: en operativ avdelning, en kommunikationsavdelning och en avdelning för verksamhetsstöd. Förutom detta finns också mindre funktioner på myndigheten som arbetar med spelproblematik, juridik och myndighetens utveckling.

Divi